Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

Ημερίδα 9/6/15

Ημερίδα Ενημέρωσης

INTERSYC –«Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες

για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών»

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α' 1

9 Ιουνίου 2015

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ