Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

Απολογιστικό Δελτίο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών – INTERSYC»

Το έργο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες  για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών - ΙNTERSYC» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό και Βουλγαρικό κράτος στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» (www.greece-bulgaria.eu). Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτέλεσε τον Επικεφαλής Εταίρο του INTERSYC. Εταίροι του έργου επίσης ήταν: η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια», η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου, η Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας του Κάρτζαλι και οι οργανισμοί «Nadja Centre» και «Chance» από τη Βουλγαρία.

Το έργο INTERSYC στόχευσε στην προώθηση των ευρωπαϊκών μέσων για την προστασία των παιδιών σε κίνδυνο και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά, μέσα από μία σειρά δράσεων οι οποίες περιελάμβαναν:

● Προληπτική ιατρική σε τουλάχιστον 3.000 παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με διάθεση του στόλου ιατρικών οχημάτων και έμψυχου δυναμικού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στις δύο πλευρές των συνόρων.

● Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000  και της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τις Εξαφανίσεις Παιδιών (ECAAS) στη Βουλγαρία.

● Προώθηση του Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (SEEC).

● Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

● Ανάπτυξη Κέντρων Υποστήριξης Οικογενειών σε Κρίση σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου INTERSYC είναι:

Την περίοδο από 26 Μαρτίου 2014 μέχρι 11 Απριλίου 2014 και με την υποστήριξη την Κινητής Ιατρικής Μονάδας «Ιπποκράτης» και της κινητής οφθαλμολογικής μονάδας του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 650 παιδιά, από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου, είχαν τη δυνατότητα με μία μόνο επίσκεψη να πραγματοποιήσουν προληπτικό ιατρικό, οδοντιατρικό και οφθαλμολογικό έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων όλα τα παιδιά έλαβαν προσωπικό ιατρικό δελτίο προληπτικού ιατρικού ελέγχου, θεωρημένο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, έτσι ώστε γονείς και κηδεμόνες να έχουν ενημέρωση σχετικά με τυχόν ιατρικά ευρήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης.

Οι κινητές μονάδες του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιχείρησαν στις εξής περιοχές:

 • Ελευθερούπολη Καβάλας (26-28 Μαρτίου) συνολικά εξετάστηκαν 161 παιδιά
 • Νικήσιανη (31 Μαρτίου  -2 Απριλίου) συνολικά εξετάστηκαν 143 παιδιά
 • Νέα Πέραμος (3-4 Απριλίου)  συνολικά εξετάστηκαν 119 παιδιά 
 • Μελισοκομείο  (7-8 Απριλίου)  συνολικά εξετάστηκαν 103 παιδιά  
 • Ποδοχώρι  (9 Απριλίου)  συνολικά εξετάστηκαν 40 παιδιά 
 • Οφρύνιο (10-11 Απριλίου)  συνολικά εξετάστηκαν 84 παιδιά 

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των 13 ημερών της δράσης πραγματοποιήθηκαν:

 • 508 εξετάσεις από παιδιάτρους  
 • 629 εξετάσεις από οδοντιάτρους  
 • 629 εξετάσεις από οφθαλμιάτρους     
 • 618 εξετάσεις από ωτορινολαρυγγολόγους  

Οι δράσεις προληπτικής ιατρικής επαναλήφθηκαν από τις 28 Απριλίου 2014 μέχρι τις 13 Ιουνίου 2014 στην ευρύτερη  περιοχή της Καβάλας με τη συμμετοχή 1.372 παιδιών.  Οι κινητές μονάδες του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιχείρησαν στις εξής περιοχές:

 • Καβάλα (28 Απριλίου – 3 Ιουνίου ) συνολικά εξετάστηκαν 1.058 παιδιά
 • Κρηνίδες (4 – 11 Ιουνίου) συνολικά εξετάστηκαν 239 παιδιά
 • Καρβάλη (12 - 13 Ιουνίου) συνολικά εξετάστηκαν 75 παιδιά

Συνολικά στο πλαίσιο των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα πραγματοποιηθήκαν 7.579 ιατρικές εξετάσεις σε 2.022 παιδιά  

Αντίστοιχες δράσεις προληπτικής ιατρικής πραγματοποιήθηκαν στην Βουλγαρία στις πόλεις Sadanski και Kardjali. Για την υποστήριξή των Βούλγαρων γιατρών πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση της κινητής ιατρικής μονάδας «Ιπποκράτης», της κινητής οφθαλμολογικής μονάδας και προσωπικού του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Οι δράσεις της προληπτικής ιατρικής στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις ως εξής:

 • Sadanski (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου 2014) εξετάστηκαν 792 παιδιά
 • Kardzali (14 Απριλίου – 15 Μαΐου 2015) εξετάστηκαν 802 παιδιά

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων που πραγματοποιήθηκε η δράση στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκαν:

 • 1.575 εξετάσεις από παιδιάτρους  
 • 756 εξετάσεις από οδοντιάτρους  
 • 1.672 εξετάσεις από οφθαλμιάτρους     
 • 1.591 εξετάσεις από ωτορινολαρυγγολόγους  

Συνολικά στο πλαίσιο των δράσεων προληπτικής ιατρικής στη Βουλγαρία πραγματοποιηθήκαν 5.594 ιατρικές εξετάσεις σε 1.594 παιδιά  

Στο πλαίσιο του έργου INTERSYC πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα και Βουλγαρία σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, BLS/AED. Συμμετέχοντες ήταν κατά βάση επαγγελματίες και εθελοντές που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας και υπηρεσιών υγείας σε παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη και στο Δήμο Παγγαίου τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), ενώ στη Βουλγαρία στις πόλεις Kardjali και Razlog υπό την καθοδήγηση του Βουλγαρικού Ερυθρού Σταυρού. Συνολικά στη Θεσσαλονίκη εκπαιδεύτηκαν 108 άτομα, στο Δήμο Παγγαίου 60 άτομα, υπερκαλύπτοντας τον ελάχιστο στόχο των εκπαιδευόμενων που έθετε το πρόγραμμα, ενώ αντίστοιχα στη Βουλγαρία εκπαιδεύτηκαν 60 άτομα στο Kardjali και 42 στο Razlog.

Σε όλη τη διάρκεια του έργου με τη βοήθεια δράσεων ενημέρωσης και συναντήσεων εργασίας καθώς και την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού μεταφέρθηκε η τεχνογνωσία του Επικεφαλής Εταίρου προς τους εταίρους από τη Βουλγαρία σχετικά με την ανάπτυξη κέντρων υποστήριξης οικογενειών σε κρίση και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000 και της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τις Εξαφανίσεις Παιδιών (ECAAS). Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η προώθηση του Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (SEEC).

Τέλος στο πλαίσιο του προγράμματος INTERSYC πραγματοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η προμήθεια εξοπλισμού και οχημάτων για την υποστήριξη των δράσεων προληπτικής ιατρικής καθώς και του Κέντρου Στήριξης του Οργανισμού στην Θεσσαλονίκη.