Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

Δελτίο Τύπου BLS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη 5 Δεκεμβρίου 2014

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή BLS/AED για την εκπαίδευση στελεχών που ασχολούνται με την εκπαίδευση, τη φροντίδα και τη προστασία παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο του έργου INTERSYC –«Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες  για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών», το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» πραγματοποίησες με μεγάλη επιτυχία σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, BLS/AED, με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

Κατά τη διάρκεια του εργασιών του σεμιναρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 1 έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 108 άτομα υπερκαλύπτοντας των ελάχιστο στόχο των 90 εκπαιδευόμενων που έθετε το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευομένων ήταν συνεχής και στο τέλος όλοι οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν επίσημη πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) καθώς και βεβαίωση συμμετοχής από τον διοργανωτή του σεμιναρίου.

Σχετικά με το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργιες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών» ("Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection"/INTERSYC).

Το έργο INTERSYC συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» (www.greece-bulgaria.eu) και το Βουλγαρικό κράτος. Στο έργο συμμετέχουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Επικεφαλής Εταίρος, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια», η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου, η Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας του Κάρτζαλι και οι οργανισμοί «Nadja Centre» και «Chance» από τη Βουλγαρία.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση ευρωπαϊκών μέσων για την προστασία των παιδιών σε κίνδυνο και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά.

Το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή BLS/AED αποτελούν μία από τις δράσεις που υλοποιούνται  ως την άνοιξη του 2015 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργιες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών» ("Integrated Territorial Synergies for  Children Health and Protection"/INTERSYC).

Το πρόγραμμα INTERSYC περιλαμβάνει ακόμη τις εξής δράσεις:

● Προληπτική ιατρική σε τουλάχιστον 3.000 παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία με διάθεση του στόλου ιατρικών οχημάτων και έμψυχου δυναμικού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις δύο πλευρές των συνόρων.

● Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000  και της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τις Εξαφανίσεις Παιδιών (ECAAS) στη Βουλγαρία.

● Προώθηση του Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (SEEC).

● Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.

● Ανάπτυξη Κέντρων Υποστήριξης Οικογενειών σε Κρίση σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  τηλ. 2310 250160 & 2310 270308, e-mail: thessaloniki@hamogelo.gr