Οι Εταίροι του INTERSYC

Οι εταίροι του INTERSYC, είναι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο και αρμοδιότητα στην υλοποίηση δράσεων προληπτικής ιατρικής σε παιδιά.

 Οι εταίροι του INTERSYC έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί στο πλαίσιο του έργου για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε συνολικά 3.000 παιδιά στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας. Εταίροι του έργου είναι:
 

  • Το Χαμόγελο του Παιδιού (επικεφαλής εταίρος), Ελλάδα
  • Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου, Ελλάδα
  • Η Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας - ΔΗΜΩΦΕΛEΙΑ, Ελλάδα
  • Το Foundation «Centre Nadja» - Sandanski Branch, Βουλγαρία
  • Η "Chance" non-profit association for persons with intellectual disabilities, Βουλγαρία
  • Το Regional Health Inspectorate - Kardzali, Βουλγαρία