ΣΤΟΧΟΙ του INTERSYC

Βασικοί στόχοι του INTERSYC είναι:

  • Η πραγματοποίηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής σε τουλάχιστον 3000 παιδιά στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας
  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η προώθηση στην Βουλγαρική πλευρά των υφιστάμενων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για το Συντονισμό των Συναγερμών Εξαφάνισης Παιδιών ECAAS (European Child Alert Automated System) και το Amber Alert.
  • Η βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στα παιδιά, μέσα από την εκπαίδευση