ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013», σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους. Έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής - Αναβάθμιση και διαχείριση της Περιβαλλοντικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Υγείας & Κοινωνικών ζητημάτων για τη βελτίωση τόσο της ποιότητας ζωής στην διασυνοριακή περιοχή όσο και της ευημερίας των κατοίκων της, Μέτρο 1.3 : Συνεργασία και Δικτύωση σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το έργο INTERSYC  έχει συνολικό προϋπολογισμό 624.362,60 € και διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες.  Η υλοποίησή του έχει ξεκινήσει από τις 14 Ιουνίου 2013 και ολοκληρώνεται στις 13 Ιουνίου 2015.

ΕΤΑΙΡΟΙ

  • Cox Communications
  • CNN
  • Apartment Finder
  • John Deere
  • Banana Boat
  • Fuji Film