Τελευταία Νέα Τελευταία Νέα

Επιστροφή

Информационен ден 9/6/15

Информационен ден

INTERSYC "Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита"

Кметство, бул. „Василеос Георгиу" 1, 54640

Солун, 9-ти юни 2015 г.

 

ПРОГРАМА